Henri nouwen reaching out pdf

Een scène die Nouwen vaak in zijn boeken beschrijft, met name in Eindelijk thuis. Henri Nouwen henri nouwen reaching out pdf geboren in Nijkerk. Hier wordt een thuis geboden aan mensen met een verstandelijke beperking.

In deze gemeenschap leerde Nouwen Adam kennen, een meervoudig gehandicapte jongeman. Nouwen ging helpen met de verzorging van hem en werd zijn vriend. Hij hield daar drie preken met als overkoepelend thema: “U bent geliefd”. Nouwen stelde contact met God, of het hogere, voorop. Ook zette hij aan tot het contemplatieve gebed.

Ondanks dit had hij, volgens eigen zeggen, veel moeite met zijn eigen verlossing door het geloof. Een heilige diplomaat of diplomatieke heilige? 60ste besefte hij dat hij nu wel over de helft zou zijn. De ene is beter dan de andere. In zijn nagelaten dagboek erkent Henri de zuinigheid van zijn vaders oordeel. Zijn vriend Michael Ford heeft dit bevestigd.

In het Huis van de Heer, Lannoo, 1990. The Ultimate Gift, uit het Engels, Lannoo 1993. Kun je de beker drinken? Engels vertaald, postuum, opgedragen aan ‘Adam Arnett. Henri Nouwen en Yushi Nomura, 2003.