Quantum mechanics an accessible introduction by robert scherrer pdf

Figuren viser det område af rummet, hvor der er størst sandsyndlighed for at finde en elektron i en 3p orbital. Bohr fortolkningen beskriver et univers af energi og potentiale, ikke af fysik, mens andre fortolkinger quantum mechanics an accessible introduction by robert scherrer pdf mod det mere håndgribelige. Kvantemekanikken baserer sig på brug af bølgefunktioner til at beskrive partikler.

Bølgefunktioner for en partikel i en én-dimensionel boks. Sandsynlighedstætheder svarende til bølgefunktionerne til venstre. Ved at beskrive en partikel med bølgefunktion opgiver man det klassiske billede, hvor man altid kan beskrive et atom ved dets placering i rummet, hastighed, retning osv. Her ser man endnu et træk, der tydeligt adskiller kvantemekanikken fra den klassiske fysik. Ideelt set er der altså ingen usikkerheder i den klassiske fysik. Dette betyder, at på mikroskopisk skala sker ændringer i f.

Schrödinger-ligningen kun tillader nogle få energiniveauer. Et af de områder, hvor kvantemekanikken har haft størst betydning uden for fysikerkredse, er målingsteori. Helt kort fortalt postulerer kvantemekanikken, at man ikke kan adskille personen, der foretager en måling, fra det, der bliver målt. Det betyder ofte, at man vil ændre en partikels tilstand, når man måler på den.

Det er partiklers superpositionsegenskab, der giver anledning til mange af de fænomener, som kvantemekanikken er berømt for. Skitse af Stern og Gerlachs eksperiment fra 1922. Når strålen rammer en skærm vil man se to adskilte stråler, fordi elektronerne kan have to spin-tilstande. Dette var i modstrid med den klassiske teori, og eksperimentet dannede et fundamentalt bevis for partiklers spin. For hvert apparat deler strålen sig i to, og kun den ene fortsætter videre til næste apparat. S-G, der virker langs x-aksen.